Oct 19, 2009

คำเตือน!! การส่งต่อ Forward Mail อาจทำคุณผิดกฎหมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์


เพื่อนๆ คงเคยได้รับ Forward Mail ที่ส่งต่อๆ กันมาจากทั่วสาระทิศกันบ้างใช่มั้ย... แล้วเพื่อนๆ ได้เคยส่งต่อรึป่าว?? ซึ่งทุกครั้งที่เพื่อนๆ รับ-ส่ง อีเมล์ เหล่านั้น เคยได้ลองใช้วิจารณญาณ หรือไม่ว่า ข้อความ หรือ ภาพ เหล่านั้น ที่เพื่อนๆ ได้รับมา แล้วกำลังจะส่งต่อนั้น จะเท็จ จะจริง หรือไม่แค่ไหน ซึ่งข้อความเหล่านั้น อาจเป็นเหตุทำให้ เพื่อนๆ ทำผิดกฎหมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้ วันนี้เราเลยมาขอเตือนเพื่อนๆ ที่ชอบส่ง Forward Mail ให้รู้ถึงโทษกัน...

ถึงเพื่อนๆ ที่กำลังอ่านอยู่ นั้นชอบที่จะส่ง Forward Mail ที่ได้มา ควรที่จะใช้วิจารณญาณด้วยว่า ข้อความ หรือ ภาพ นั้น จะเท็จ จะจริง หรือไม่ อย่างไรก็แล้วแต่ การรับ-ส่ง ของเพื่อนๆ นั้นอาจส่งผลกระทบเหล่านี้ 1. อาจก่อความเสียหายให้ ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ 2. อาจสร้างความตื่นตระหนก ตกใจกลัว แก่คนทั่วไปหรือไม่ 3. อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สถาบัน หรือเป็นความผิดด้านการก่อการร้าย หรือไม่ 4. มีเนื้อหา ภาพ อันเป็นลามก หรือไม่

หากเพื่อนๆ คิดว่าใช่ แต่ก็ยัง เผยแพร่ ส่งต่อ (Forward) ยังไปพรรคพวก เพื่อนฝูง ญาติมิตร ด้วยกลัวว่า บุคคลเหล่านั้น อาจตกข่าว และท่านเองอาจคิด ภูมิใจ ไปว่า เป็นคนแรกๆ ที่รู้ข่าว และเอื้อเฟื้อต่อ ญาติมิตร หรือท่านอาจนำ ข้อความ หรือ ภาพ ที่ได้รับมานั้น นำไปเผยแพร่ลงใน เว็บบอร์ด ในเว็บไซต์ต่างๆ นั้น

เพื่อนๆ ทราบ หรือไม่ว่า เพื่อนๆ อาจทำผิดกฎหมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการ และด้วยความไม่รู้ทาง เทคนิค อาจนำภัย ไปสู่ พรรคพวก เพื่อนฝูง ที่ได้ส่งข้อความ ภาพ นั้น มายังท่านด้วย เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าง่ายว่า ใครส่งต่อไปหาใคร ใครได้รับแล้วส่งต่อไปหาใครต่อ.... อาจต้องรับโทษ จำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

" พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550" ตามกฎหมายใหม่ ได้กำหนดโทษเกี่ยวกับ การนำเข้า/เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม ไว้ดังนี้

มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

* นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

* นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความ ตื่นตระหนกแก่ประชาชน

* นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

* นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

* เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 1,2,3 หรือ 4

ดังนั้น ทุกครั้งที่เพื่อนๆ ได้รับ อีเมล์ ข่าว เนื้อความ หรือ ภาพ มาจากอินเทอร์เน็ต ก่อนที่เพื่อนๆ จะเผยแพร่ ส่งต่อ (Forward) ยังไปพรรคพวก เพื่อนฝูง ญาติมิตร หรือท่านจะนำ ข้อความ หรือ ภาพ ที่ได้รับมานั้น ไปเผยแพร่ลงใน เว็บบอร์ด ในเว็บไซต์ต่างๆ นั้น ควรที่จะใช้วิจารณญาณ ก่อนด้วยว่า ไม่ว่า ข้อความ หรือ ภาพ นั้น จะเท็จ จะจริง หรือไม่อย่างไรก็ตาม แล้วสิ่งเหล่านี้ จะไม่ส่งผลกระทบถึงใครให้เดือนร้อน ดัง 4 ข้อนี้ หรือไม่ 1. อาจก่อความเสียหายให้ ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ 2. อาจสร้างความตื่นตระหนก ตกใจกลัว แก่คนทั่วไปหรือไม่ 3. อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ สถาบัน หรือเป็นความผิดด้านการก่อการร้าย หรือไม่ 4. มี เนื้อหา/ภาพ อันเป็นลามก หรือไม่

ถ้าคิดแล้ว เห็นท่าจะไม่ค่อยดี ก็อย่า Forward ไปเลยนะค่ะ ไม่เช่นนั้นแล้ว เพื่อนๆ และพรรคพวกเพื่อนฝูง อาจกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (5)

แหล่งที่มา:
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/

No comments:

Post a Comment