Oct 19, 2009

พบกับวิธี "เปลี่ยนชื่อไฟล์นับร้อย-นับพัน" เพียงแค่คลิกเดียว


เพื่อนๆ เคยเซ็งกับการที่ต้องมานั่งเปลี่ยนไฟล์ชื่อที่ซ้ำๆ กันบ้างมั้ย โดยเฉพาะไฟล์ที่ได้จากกล้องดิจิตอล ที่จะมีชื่อ ขึ้นต้นเหมือนกัน และตามด้วยตัวเลขเช่น กล้องโซนี่ของเราจะขึ้นต้นด้วย "DSC" ตามด้วย "000001.jpg" เช่น DSC00001.jpg, DSC00002.jpg, DSC00003.jpg,... เป็นต้น

ยิ่งถ้าหากเราต้องการ Copy ข้อมูลจากกล้องเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ และต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ก็ต้องมานั่งเปลี่ยนทีละไฟล์ ทำให้ต้องเสียเวลามั๊กมาก.. เพราะแต่ครั้งที่เราถ่ายนั้นไม่ได้มีแค่ไฟล์ 2 ไฟล์ ซะเมื่อไร บ้างครั้งอาจมีเป็นนับร้อยๆ ไฟล์จากการถ่ายเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ถ้ามีการ Copy ข้อมูลลงในโฟลเดอร์เดียวกัน ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะถ้าไฟล์ชื่อเดียวกันก็อาจถูกทับกันไปหมด วันนี้เราเลยมีเทคนิคดีๆ มาบอกกัน กับการเปลี่ยนชื่อไฟล์นับร้อย นับพันในคลิกเดียว โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Copy ไฟล์ที่ต้องการทั้งหมดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

2. เปิดโปรแกรม Windows Explorer

3. คลุมชื่อไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

4. คลิกขวา เลือกคำสั่ง Rename

5. พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ที่ต้องการ (โปรแกรมจะเลือกให้เปลี่ยนเพียงไฟล์เดียว) จากภาพ ผมมีการเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น My Photo.jpg

6. กดปุ่ม Enter

7. โปรแกรมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่ และเรียงหมายเลขให้ด้วย

แหล่งที่มา:
http://www.it-guides.com/techno/tip0043.html

No comments:

Post a Comment