Oct 8, 2009

คุณรู้ไมว่า... สัญลักษณ์ @ นี้มีที่มา


เครื่องหมายสัญลักษณ์ @ อันนี้ เชื่อว่า.. หลายๆ คนคงรู้จักกันดี เพราะได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออีเมล์ ของหลายๆ คนนั้นแหละ แต่หารู้ไม่ว่ามันนั้น มีที่มาที่ไปนะจ๊ะ

บุคคลแรกที่นำ @ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออีเมล์ ในปี 1971 คือ เรย์ ทอมลินสัน วิศวกรคอมพิวเตอร์ เพียงเพราะเขาต้องการหาสัญลักษณ์บางอย่างบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งแน่ใจว่าจะไม่มีปรากฏในชื่อของใครคนใดคนหนึ่ง

หลังจากนั้นมา การใช้ @ (arroba) ในชื่ออีเมล์ เพื่อบอกสังกัดอีเมลของผู้ใช้ก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ "...อ๋อ...อย่างนี้นี่เอง..."

แต่ทว่าไป หากเพื่อนๆ ต้องการจะถามถึงที่มาของ @ ก่อนที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอีเมลนั้น ไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่า... ใครเป็นคนแรกที่นำมาใช้ เนื่องจาก มีหลากหลายทฤษฎีอธิบายเอาไว้แตกต่างกันออกไป

ซึ่งทางทฤษฎีแรกนั้นสันนิษฐานว่า @ ปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในยุคกลางของยุโรป ซึ่งในสมัยนั้นคนยุโรปจะชอบเขียนตัวหนังสือแบบลากหางของตัวอักษรขึ้นหรือลง ยาว ๆ ซึ่งตัว @ มาจาก a นั่นเอง

ขณะที่ อีกทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งค่อนข้างเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไประบุว่า @ มาจากคำว่า ' ad ' ซึ่งเป็นคำบุพบทในภาษาลาติน หมายถึง “ ที่ ” ในทำนองเดียวกัน ก็มีอีกแนวคิดที่คล้าย ๆ กันอธิบายว่า @ เป็นตัวย่อของ ' ana ' (ava) คำบุพบทในภาษากรีก ซึ่งมีหมายความว่า ในอัตรา…(ตามด้วยคำบอกจำนวน) โดยมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงการพาณิชย์

จากการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ของ จิออร์จิโอ สตาบิล ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์จากโรม มีการเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับที่มาของ @ โดยเขาอ้างว่า สัญลักษณ์ดังกล่าว เคยมีร่องรอยปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยเรอเนสซองซ์ของอิตาลี ในเอกสารการค้าแห่งเวนิส ซึ่งลงนามโดย ฟรานเซสโก ลาปี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1536 เนื้อหาในเอกสารดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายไวน์ โดย @ ที่ปรากฏในเอกสารนี้มีความหมายว่า โถ หรือ เหยือก ซึ่งใช้เป็นภาชนะบรรจุไวน์ในสมัยนั้น อาทิเช่น @ of wine หมายถึง ไวน์ 1 เหยือก เป็นต้น

ดังนั้นสัญลักษณ์ @ ที่พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายในตะวันตก มีที่มาจาก à ซึ่งเป็นบุพบทในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง “ที่” ทว่าเมื่อนำมาใช้ในเชิงการค้าจะหมายถึง “ราคาชิ้นละ…” ตัวอย่างเช่น 2 books @ 10 F. หมายถึง หนังสือ2 เล่ม ราคาเล่มละ 10 บาท เป็นต้น

แต่ทั้งนี้..ทั้งนั้น.. ถึงแม้จะมีหลากหลายทฤษฎีที่อธิบายที่มาที่ไปของการใช้ @ มาตั้งแต่อดีตแล้ว แต่การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเพิ่งจะได้รับความนิยมสุดๆ ในแวดวงคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี่เอง…

แหล่งที่มา:
http://zybernia.wordpress.com/2008/11/11/sign/

No comments:

Post a Comment