Mar 2, 2010

ทำคอมเร็วง่ายๆ ด้วย Notepad


เวลาที่เรารันโปรแกรมหนักๆ หรือ หลายๆ โปรแกรม หน่วยความจำจะถูกกักเอาไว้ แต่เราสามารถปลดปล่อยหน่วยความจำให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการ เขียนคำสั่ง วิชวลเบสิค รันไทม์ (Visual Basic Runtime) แบบที่ท่านไส้อั่วบอกไว้
1. เปิด Notepad (Start, Run, "notepad" ).


2. แล้วพิมพ์คำสั่ง สำหรับคอมที่มีแรมน้อยกว่า 128 mb ลงไปใช้คำสั่งดังนี้

Mystring = (16000000)

สำหรับคอมที่มีแรมมากกว่า 128 mb ขึ้นไปใช้คำสั่งดังนี้

Mystring = (80000000)

เสร็จแล้วเซฟ วิธีการเซฟให้เป็นไฟล์ให้เป็น วิชวลเบสิค ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดปิดหน้าหลังด้วยดังนี้จ้า

"Memory.vbe" หรือ "Ram.vbe" ก็ได้

3. ทำการปิดโปรแกรมอย่างอื่นให้เรียบร้อยเสียก่อนเสร็จแล้วจึงสั่งรันไฟล์ Memory.vbe โดยดับเบิ้ลคลิก..

เสร็จแล้วก็บูทเครื่องใหม่... 

Cradit: http://websociety.biz/article/112-ทำคอม … tepad.html

No comments:

Post a Comment